4 november 2021
Nu planerar vi äntligen en uppstart av Tisdagsgruppen med start 16/11. Som tidigare på Frälsningsarmén, Läroverksgatan 8, klockan 11.00-13.30. Nya som gamla deltagare hälsas mycket välkomna.


Vattengymnastiken är i gång på onsdagar i Paradisbadet. Några platser finns kvar om fler vi vara med. Vårterminen 2022 börjar den 19/1


Tiden går fort och snart är det jul. Vi bjuder in till julfest lördag 11/12 med gröt, skinkmacka och underhållning. Vi träffas på Frälsningsarmén klockan 13-16. Anmälan till Maj-Britt Berglund Nyström tel 070-315 38 15 eller majbritt.berglund.nystrom@telia.com senast 1/12. Kostnad får du veta då.

28 oktober 2021

 

                                                         Afasidagen 2021I samband med afasidagen anordnade vi en liten utställning med våra broschyrer på Arkenbiblioteket. Förhoppningsvis är det några som uppmärksammat detta och tagit del av informationen.I år utsåg vi logoped Ulla Johansson till afasivän för hennes stöd till afasiföreningen.

14 oktober 2021

 Afasiföreningen Örnsköldsvik bjöd in till Öppet hus på Föreningarnas Hus på Afasidagen 10/10. Föreningen bjöd på fika, sång och musik. Visade en uppskattad film om afasi. Information om afasi satt runt om i lokalen och ett bord med broschyrer fanns att titta i eller ta med sig. 

3 oktober 2021

 

Hjärtligt välkommen att delta i Öppet Hus på Afasidagen som vi arrangerar i samarbete med studieförbundet Vuxenskolan. .

Söndagen 10/10 klockan 13-16.

Vi träffas på Café Himmel och Pannkaka i Föreningarnas Hus, Lasarettsgatan 25.

Vi hoppas att många medlemmar kommer och fikar och umgås. Vi har satt in denna annons i tidningen 7 för att bjuda in de som är intresserade av vår verksamhet.

Vi kommer att bjuda på fika, visa filmer om afasi och informera om afasi. Du som känner för det får gärna berätta om hur du lever med afasi.

 

Välkommen                                                                    

 

 

12 september 2021

 Den 26 augusti vågade vi äntligen bjuda in till ett medlemsmöte. Vi var ca 30 personer som träffades på Själevads hembygdsgård. Alla tyckte det var så roligt att träffas igen. Tyvärr var inte vädret det bästa så vi fick sitta på en av logarna i små bord med gott om avstånd emellan. Afasiföreningen bjöd på kaffe och mackor. Kristina Isberg och Lena Olovsson ledde oss i allsång. Ordförande Kristina passade  på att informera om vad styrelsen arbetat med under "Coronatiden" och vad styrelsen planerar framöver.

 


Vattengymnastiken har nu kommit igång i Paradisets rehab bassäng. Tyvärr är det med begränsat antal deltagare då restriktionerna säger så. Men så fort det är tillåtet med fler personer kan flera anmäla sig.

Mötesplats Afasi är en av föreningens verksamheter där personer med afasi tränar språket med hjälp av anpassade dataprogram. I grupperna kan 5 personer delta, träffas 2 timmar på Föreningarnas Hus. Den startar 17 september.

Afasiföreningens Tisdagsgrupp som funnits i många år har ännu inget startdatum. Vi söker ledare till en av de 4 grupper som verksamheten är uppbyggd av. Vi hoppas att det snart är löst så att den snart kan vara igång. 

Vi välkomnar nya medlemmar, stödjande och personer med afasi. 

6 juni 2021

  Den här artikeln lyckades Afasiföreningen Örnsköldsvik få med i Ordet fritt i ÖA. 

Vi vet idag att det bästa för en patient är när man kan få specialiserad vård vid en avdelning anpassad för sitt eget behov. Nu riskerar vi att tappa inte bara riktade avdelningar utan också att bli av med antalet vårdplatser.

Örnsköldsviks Afasiförening har fått kännedom om besparingar inom Örnsköldsviks sjukhus när det gäller strokepatienter, något som vi känner stor oro inför. Behovet av att snabbt identifiera om en patient behöver språkträning är en viktig fråga för våra medlemmar. Utan tidiga insatser från en logoped riskerar många att i längden uppleva socialt utanförskap och ensamhet. 

Vi i Örnsköldsviks Afasiförening arrangerar regelbundet grupper där medlemmar får språkträna med både dator och i små samtalsgrupper en gång i veckan. 

Om behovet av språkträning inte täcks upp av sjukvården? Vem ska då ta hand om personer med afasi? Vi är en liten förening som redan idag jobbar mot målgruppen där mer språkträning behövs. 

SKR och staten har en överenskommelse om GOD O NÄRA VÅRD som innebär att vidareutveckla den nära vården. Hur ställer det sig mot att man då försämrar strokepatienternas rehabilitering? 

Vi vet hur viktigt det är med logopeder inom sjukvården och möjlighet till språkträning. Vi hoppas att den informationen finns med i Regionens riskanalys inför förslaget. 

Afasiföreningen Örnsköldsvik


Delar av styrelsen har även haft ett digitalt möte med Elina Backlund, Vice ordförande för Hälso- och sjukvårdsnämnden och Eva Nilsson, politisk sekreterare. Vi beskrev våra farhågor att när vårdplatserna minskar  kommer vårdtiderna att förkortas. Logopederna på Ö-viks sjukhus kommer inte att hinna med bedömning och ännu mindre språkträning för personer med afasi. I de hemrehabteam som nu finns för personer som insjuknat i Stroke ska logoped ingå. Men någon logopedtjänst är inte insatt, de ska hinna med detta utöver de arbete de har för inneliggande patienter. Vi presenterade statistik som visar att logopedtjänster i Västernorrland ligger långt under riksgenomsnittet. Beslut om kostnadsreduceringarna kommer att tas i Fullmäktige nu i juni.

Afasiföreningens ordförande Kristina Isberg har även varit i kontakt med kommunens verksamhetschef Ylva Ekman och Kommunstyrelsens ordförande Per Nylén. De har inga lösningar på hur kommunen kan vara behjälplig med stöd och hjälp för de som behöver språklig träning. 

2 maj 2021

 1 och 27 april har logopederna på Ö-viks sjukhus skrivit i Ordet fritt i ÖA. De berättar om och beskriver  konsekvenserna av de planerade indragningarna av vårdplatser på sjukhuset. De befarar att det kommer att drabba bland annat personer med afasi med färre logopedinsatser. Det som redan idag är långt under det socialstyrelsen rekommenderar på grund av att det finns betydligt färre logopedtjänster i Västernorrland jämfört med övriga Sverige. 

Styrelsen i Afasiföreningen har försökt komma i kontakt med ansvariga i Regionen för att diskutera detta. Fortsätter tills vi lyckas och kommer även att försöka få med en skrivelse i ÖA för att öka medvetenheten om hur vård och behandling av personer med afasi ser ut. Och hur den bör de ut.

15 mars 2021

 Afasiföreningen i Örnsköldsviks årsmöte hölls 2021-03-13, även i år digitalt via telefon. Tråkigt att vi inte, som vi brukat, kunnat träffas för årsmötesförhandlingar och därefter förtäring, lotterier och underhållning. Men nästa år tror vi att det är som vanligt igen.

Till vänster här bredvid finns uppgifter om styrelsen, våra planerade aktiviteter, medlemsavgift mm.

Nya medlemmar hälsas varmt välkomna. Och ALLA medlemmar, hoppas att vi ses framöver!


5 mars 2021

 Afasiförbundet har tagit fram en broschyr som heter Samtal om hälsa. Ett visuellt kommunikationsstöd för personer med afasi i samtal med personal inom hälso- och sjukvård. Att med hjälp av bilder kunna förklara vad man vill ha hjälp med. Styrelsen har lämnat några exemplar till alla hälsocentraler inom vår kommun och sjukhusets logopeder har hjälpt oss att dela ut till avdelningar och mottagningar. Så om du besöker vården och är hjälpt av bilder för att kunna samtala så tror vi att den kan vara till hjälp. Vill du ha en egen broschyr, kontakta vår ordförande Kristina Isberg så skickar hon en. Kontaktuppgifter till henne hittar du under styrelse här till vänster.

16 maj 2018

Anhörigmöte 12 april

Den 12 april bjöd Afasiföreningen in anhöriga till en träff. 17 personer deltog på mötet.
Anhörigkonsulenter Ulla Talus och Catharina Ericsson var inbjudna för att berätta om sin verksamhet och vad de kan erbjuda för stöd till anhöriga.

De berättar att alla kommuner är skyldiga att ge anhörigstöd. Ulla arbetar med anhöriga till personer mellan 18-65 år och Catharina till personer över 65 år. De samverkar med psykiatrin och habiliteringen samt med olika intresseorganisationer. De håller även utbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa.


Hittills har det varit mest insatser till anhöriga till personer med demens men stödet gäller alla vårdgrupper. För anhöriga till personer med demens har de haft anhöriggrupper med 9-10 personer var 14:e dag i 2 terminer som sedan övergått till vängrupper. Nu har de en tanke på att göra samma till anhöriga till personer som fått stroke. Detta ska i så fall påbörjas efter strokeskolan. Ulla och Catharina ska etablera en kontakt med nya strokesjuksköterskan Anne-Marie som börjar nu i maj. Vidare berättar de att ett deltagande i en anhöriggrupp innebär att få träffa andra i samma situation, få råd och stöd och kunskap. Det är alltid gruppens behov som styr. 

Som enskild person kan man ringa till anhörigkonsulenterna för att be om råd och stöd eller om att få ingå i en anhöriggrupp.


Temaveckor som Funkisveckan, Seniorveckan och Äldreveckan är något som brukar anordnas under året för äldre personer, anhöriga och personer med funktionsvariationer.Ulla och Catharina berättar att anhörigföreningen i Örnsköldsvik vänder sig till alla och att de just nu jobbar i studiecirkelform med specifika frågeställningar. 

Anhörigkonsulenterna Ulla Talus och Catharina Ericsson

Logoped Ulla Johansson var också inbjuden till möte. Hon tog upp frågor som:
Vad menas med kommunikation?

Vad händer i familjer där en person får afasi?

Hon menar att det är viktigt att få fortsätta vara delaktig trots att språket inte finns eller är delvis borta. Att hitta sätt att förmedla sig på om inte orden finns blir viktigt menar hon. Det kan vara genom att till exempel använda papper och penna, rita, skriva, bilder, gester (som ofta blir mer korrekta än ord), skriva stödord om det man pratar om.
Det är viktigt att få tid att formulera sig och att tänka innan man blir avbruten. Personen behöver ofta en längre tid till att tänka och hitta ord. Försök ha ögonkontakt och skapa en optimal samtalssituation genom lugn miljö och undvik störande moment. Att ta ner sitt eget taltempo blir också viktigt så att personen hinner uppfatta vad som blir sagt. Bekräfta att man uppfattat det personen vill säga och låtsas inte att man förstått, säger Ulla Johansson.

Anhöriga får ofta bli språktolk i sociala sammanhang och mot myndigheter vilket kan blir en ovan situation för den anhörige och en sorg för den som har språkstörning eftersom den inte känner sig lika delaktig som tidigare. Ofta kan familjen känna en ensamhet och familjerollerna kan förändras. Hur var personen innan, hur var familjerollerna innan och hur har det blivit i och med sjukdomen?


Personen kan också ha nedsatta kognitiva funktioner som ytterligare försvårar, menar Ulla Johansson. Hon tycker att det är bra med föreningsstöd för hela familjen och att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Hon säger att det är lätt att anhöriga tar över, men att det är viktigt att personen med språkstörning får komma till tals och får göra egna val.


Logoped Ulla Johansson


Mötet avslutas med fika med goda mackor och blommor delas ut till de som talat under kvällen

Några av mötesdeltagarna

Några av mötesdeltagarna

 
Text: Maj-Britt Berglund Nyström och Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

8 mars 2018

Årsmöte hos Afasiförening Örnsköldsvik 8 mars 2018

Den 8 mars hade Afasiföreningen sitt årsmöte. Mötet hölls i Frälsningsarméns lokaler och ett 30-tal medlemmar deltog. Deltagarna välkomnades till härlig musik av Katarina Nordins Trio.

Katarina Nordins Trio underhöll mötesdeltagarna under kvällen
Ett 30-tal medlemmar besökte föreningens årsmöte

Mötet öppnades av vice ordförande Lars-Erik Dahllöf som hälsade alla välkomna och därefter hölls en minnesstund över de som lämnat jordelivet under 2017. Gunnar och Barbro Bonnedahl höll i parentationen. Gunnar läste en text till deras minne och sedan läste han upp namnen medan Barbro tände ett ljus för var och en. En tyst minut hölls och minnesstunden avslutades med sången Tryggare kan ingen vara, av Lina Sandell.

Vice ordförande Lars-Erik öppnade mötet


Gunnar Bonnedahl läser en text till minne av de som lämnat oss under 2017

Ljus som tänts till var och ens minne

Därefter tog Årsmötesförhandlingarna vid. Till kvällens ordförande hade Roland valts, som vid det här laget är en van årsmötesordförande och som anlitats av Afasiföreningen vid ett flertal tillfällen. Vid hans sida fanns sekreterare Maj-Britt Berglund Nyström.

Roland och Maj-Britt

Alla deltagare fick ett häfte med föreningens verksamhetsberättelse

Ordförande Roland lotsade som brukligt mötesdeltagarna genom föredragningslistan. Bland annat så läste sekreterare Maj-Britt upp föreningens verksamhetsberättelse och kassör Karl-Gerhard Eriksson redovisade föreningens ekonomi och bokslut. När man kom fram till punkten för val av styrelseledamöter gjordes några nyval och till ny ordförande på 1 år valdes Kristina Isberg. Kristina är sedan tidigare engagerad i föreningarna Talknuten och Attention. Kristina presenterade sig för medlemmarna och berättade då även om sin son som har en språkstörning. 

K-G Eriksson redovisar förningens ekonomi och bokslut för verksamhetsåret 2017

Vice ordförande Lars-Erik lämnar över ordförandeklubban till föreningens nya ordförande Kristina Isberg.

I slutet av mötet avtackades Maj Grundberg och Bengt Sjöblom som båda avgår från sitt styrelseuppdrag. Lars-Erik överlämnade en blomsterbukett till Maj och Bengt som tack för deras engagemang.


Maj Grundberg avtackades med en blomma

Bengt Sjöblom avtackades med en blomma

Efter att mötesförhandlingarna avklarats serverades smörgåstårta med en kopp kaffe eller te medan Katarina Nordins Trio underhöll.

Annika Nordström var kvällens lotteriansvarig och höll i både försäljning av lotter samt lotteridragningen.

Fikastund

Annika drar vinnare av kvällens lotteri

Fikastund

Årsmötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta
Text och foto: Maria Häggström26 februari 2018

Medlemsmöte 26/2 2018

I Frälsningsarméns lokaler höll Afasiföreningen medlemsmöte sista måndagen i februari. Till träffen var Tage Andersson från Familjejuridik inbjuden. Tage informerade mötesdeltagarna om bland annat bouppteckning, arvsskifte och testamente. Han berättade även om den relativt nya lagen som handlar om framtidsfullmakt. Lagen ger privatpersoner rätt att teckna en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom eller liknade inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. En fullmakt som alltså utställs för framtida behov.

Ett 20-tal medlemmar besökte mötet och gruppen som planerar medlemsträffarna hade ordnat med kvällens fika som var tunnbrödsrulle och gokaka. Underhållning bjöd Berit Ågren på som både sjöng och spelade dragspel. Även publiken fick vara med och sjunga för den som ville.

Vice ordförande Lars-Erik Dahllöf ledde mötet och i slutet av mötet avtackades Tage och Berit med en blombukett.

Kvällens underhållning bjöd Berit Ågren på

Tage Andersson från familjejuridik

Tage informerar besökarna om bouppteckning, arvsskifte, testamente och framtidsfullmakt

Vice ordförande Lars-Erik Dahllöf

Några av kvällens mötesdeltagare


Text: Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

25 november 2017

Afasidagen 10 oktober 2017

Den 10 oktober firade föreningen Afasidagen i Frälsningsarméns lokaler, Örnsköldsvik.

Föreningen hade till arrangemanget bjudit in några föreläsare från landstinget och kommunen. Strokeläkare Britta E Nilsson och arbetsterapeut Anna-Stina Näslund berättade om stroke och vilka risk- och friskfaktorer som kan påverka om en person insjuknar eller inte. Lyssnarna fick bland annat veta att ålder, kön och ärftlighet kan påverka sjukdomen, men också att livsstilen kan vara en bidragande orsak till om en person blir sjuk eller inte.


Strokeläkare Britta E Nilsson och arbetsterapeut Anna-Stina Näslund

Från kommunen var Karola Lindmark, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), inbjuden. Hon berättade om de mål som Örnsköldsviks kommun har när det gäller rehabilitering, samt vad som är på gång inom området de närmaste åren. Karola beskriver utifrån sitt bildspel vad kvalificerad rehabilitering och vardagsrehabilitering är, samt berättar om den kompetensutveckling som sker hos personalen som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hon berättar att under åren 2017-2018 pågår det en pilotstudie på Bjästagården. Där finns en arbetsterapeut och en sjukgymnast som arbetar med vardagsrehabilitering. På boendet arbetar också personalen med ett hälsofrämjande arbetssätt. Karola menar att där olika professioner arbetar nära varandra så kan man lättare planera, genomföra och följa upp individens vård och omsorg. En utvärdering av pilotstudien kommer när studien är klar.

Karola Lindmark från kommunen

Karola Lindmark och Maj-Britt Berglund Nyström

Under Afasidagen underhölls deltagarna av Lars Lundgren som sjöng och spelade
Lars underhöll med sång och musik


Det bjöds under dagen på lättlunch som bestod av en härlig grönsakssoppa
Enligt tradition lämnades även i år ett diplom över till Årets Afasivän som 2017 tilldelades Ulla Sjölund

Bertil Forslund delade ut diplom till Ulla Sjölund som blev Årets Afasivän

 Som tack för intressanta föreläsningar fick Karola, Britta och Anna-Stina var sin blombukett


Bertil, Karola och K-G Eriksson, kassör i föreningen


Text: Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

23 maj 2017

Tisdagsgruppens terminsavslutning 9 maj 2017

Den 9 maj hade Tisdagsgruppen terminsavslutning och ett 30-tal personer samlades.


Under vårterminen har gruppen haft "kulturträffar" sista tisdagen varje månad. Träffarna har haft olika ämnen och denna gång handlade det om kaffets historia. 
Ämnet var "Från böna till kopp"


En grupp från tisdagsträffen med ledning av Barbro Bonnedahl började med att sjunga en sång om kaffe och sedan berättade gruppen om kaffets historia. Genom att muntligt beskriva samt använda planscher med bilder och text fick de som lyssnade en inblick om kaffets väg, från apoteksvara till dagens kaffeförsäljning i affärerna. Åhörarna fick också veta att kaffe idag är världens största dryckesprodukt.

Gruppen berättar om kaffets historia och sjöng en sång om kaffe. Genom tal och planscher blev åhörarna guidade genom kaffets väg från apoteksvara till det kaffe vi idag köper i affärerna.

Man hade också tagit med sig saker från förr, saker som hörde till kaffedrickande och bakning. Bakböcker, kaffekvarnar, äldre porslin och bestick var några av de saker som visades upp. 

Efter den intressanta berättelsen om kaffet blev alla bjudna på ett stort "kafferep" med gott hembakt bröd. Bullar, mjuka kakor, sju sorters småkakor och tårtor dukades fram. Detta gedigna kaffebrödsbord skulle visa hur det kunde se ut förr vid ett "kafferep" VILKEN FEST! Allt smakade mycket gott.

"Kafferep"


Samlingen avslutades med att ledarna från Tisdagsträffen fick var sitt presentkort som tack för den gångna terminen. 

Tisdagsträffens ledare
Text och foto: Lisbeth Forslund

7 maj 2017

Medlemsträff hos Afasiföreningen i Örnsköldsvik

Den 24 april ordnade Afasiföreningen i Örnsköldsvik en medlemsträff, för föreningens medlemmar, på Föreningarnas Hus. Träffen hölls i det trevliga caféet. Denna träff var den andra i ordningen av medlemsträffar. Föreningens ordförande Bertil Forslund började med att hälsa alla välkommen och gjorde en kort resumé av föreningens första medlemsträff som anordnades hösten 2016. Bengt Sjöblom var kvällens konferencier och informerade om kvällens upplägg. Totalt deltog ett 30-tal personer.
Konferencier Bengt Sjöblom
Vi började med att sjunga en hembygdsvisa tillsammans, som är en hyllning till hembygden Örnsköldsvik. Visan är skriven av en Öviksbo som heter Gunnar Sjöberg.
Därefter berättade kvällens gäst, Mats Landgren om sitt hjärtbyte, ett mycket intressant föredrag. Efteråt bjöds det på kaffe/te och smörgås med en go'bit, samt att vi tillsammans sjöng visor ur vårt sånghäfte.
Mats Landgren, kvällens föreläsare
Underhållare för kvällen var Dan Bergkvist och han roade oss med historier och anekdoter av författaren Nicke Sjödin och sjöng sånger som Nicke Sjödin översatt till Röån/Junsele dialekt, även kallad Ångermanländska.
Dan Bergkvist
I slutet av träffen avtackades Mats Landgren och Dan Bergkvist, med vackra blombuketter, för sina framträdanden. Som avslutning på en intressant och mycket trevlig medlemsträff sjöng vi visan - Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har.... 

Text: Maria Häggström  Foto: Lisbeth Forslund