16 maj 2018

Anhörigmöte 12 april

Den 12 april bjöd Afasiföreningen in anhöriga till en träff. 17 personer deltog på mötet.
Anhörigkonsulenter Ulla Talus och Catharina Ericsson var inbjudna för att berätta om sin verksamhet och vad de kan erbjuda för stöd till anhöriga.

De berättar att alla kommuner är skyldiga att ge anhörigstöd. Ulla arbetar med anhöriga till personer mellan 18-65 år och Catharina till personer över 65 år. De samverkar med psykiatrin och habiliteringen samt med olika intresseorganisationer. De håller även utbildning i Första Hjälpen till psykisk hälsa.


Hittills har det varit mest insatser till anhöriga till personer med demens men stödet gäller alla vårdgrupper. För anhöriga till personer med demens har de haft anhöriggrupper med 9-10 personer var 14:e dag i 2 terminer som sedan övergått till vängrupper. Nu har de en tanke på att göra samma till anhöriga till personer som fått stroke. Detta ska i så fall påbörjas efter strokeskolan. Ulla och Catharina ska etablera en kontakt med nya strokesjuksköterskan Anne-Marie som börjar nu i maj. Vidare berättar de att ett deltagande i en anhöriggrupp innebär att få träffa andra i samma situation, få råd och stöd och kunskap. Det är alltid gruppens behov som styr. 

Som enskild person kan man ringa till anhörigkonsulenterna för att be om råd och stöd eller om att få ingå i en anhöriggrupp.


Temaveckor som Funkisveckan, Seniorveckan och Äldreveckan är något som brukar anordnas under året för äldre personer, anhöriga och personer med funktionsvariationer.Ulla och Catharina berättar att anhörigföreningen i Örnsköldsvik vänder sig till alla och att de just nu jobbar i studiecirkelform med specifika frågeställningar. 

Anhörigkonsulenterna Ulla Talus och Catharina Ericsson

Logoped Ulla Johansson var också inbjuden till möte. Hon tog upp frågor som:
Vad menas med kommunikation?

Vad händer i familjer där en person får afasi?

Hon menar att det är viktigt att få fortsätta vara delaktig trots att språket inte finns eller är delvis borta. Att hitta sätt att förmedla sig på om inte orden finns blir viktigt menar hon. Det kan vara genom att till exempel använda papper och penna, rita, skriva, bilder, gester (som ofta blir mer korrekta än ord), skriva stödord om det man pratar om.
Det är viktigt att få tid att formulera sig och att tänka innan man blir avbruten. Personen behöver ofta en längre tid till att tänka och hitta ord. Försök ha ögonkontakt och skapa en optimal samtalssituation genom lugn miljö och undvik störande moment. Att ta ner sitt eget taltempo blir också viktigt så att personen hinner uppfatta vad som blir sagt. Bekräfta att man uppfattat det personen vill säga och låtsas inte att man förstått, säger Ulla Johansson.

Anhöriga får ofta bli språktolk i sociala sammanhang och mot myndigheter vilket kan blir en ovan situation för den anhörige och en sorg för den som har språkstörning eftersom den inte känner sig lika delaktig som tidigare. Ofta kan familjen känna en ensamhet och familjerollerna kan förändras. Hur var personen innan, hur var familjerollerna innan och hur har det blivit i och med sjukdomen?


Personen kan också ha nedsatta kognitiva funktioner som ytterligare försvårar, menar Ulla Johansson. Hon tycker att det är bra med föreningsstöd för hela familjen och att det är viktigt att ha roligt tillsammans. Hon säger att det är lätt att anhöriga tar över, men att det är viktigt att personen med språkstörning får komma till tals och får göra egna val.


Logoped Ulla Johansson


Mötet avslutas med fika med goda mackor och blommor delas ut till de som talat under kvällen

Några av mötesdeltagarna

Några av mötesdeltagarna

 
Text: Maj-Britt Berglund Nyström och Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

8 mars 2018

Årsmöte hos Afasiförening Örnsköldsvik 8 mars 2018

Den 8 mars hade Afasiföreningen sitt årsmöte. Mötet hölls i Frälsningsarméns lokaler och ett 30-tal medlemmar deltog. Deltagarna välkomnades till härlig musik av Katarina Nordins Trio.

Katarina Nordins Trio underhöll mötesdeltagarna under kvällen
Ett 30-tal medlemmar besökte föreningens årsmöte

Mötet öppnades av vice ordförande Lars-Erik Dahllöf som hälsade alla välkomna och därefter hölls en minnesstund över de som lämnat jordelivet under 2017. Gunnar och Barbro Bonnedahl höll i parentationen. Gunnar läste en text till deras minne och sedan läste han upp namnen medan Barbro tände ett ljus för var och en. En tyst minut hölls och minnesstunden avslutades med sången Tryggare kan ingen vara, av Lina Sandell.

Vice ordförande Lars-Erik öppnade mötet


Gunnar Bonnedahl läser en text till minne av de som lämnat oss under 2017

Ljus som tänts till var och ens minne

Därefter tog Årsmötesförhandlingarna vid. Till kvällens ordförande hade Roland valts, som vid det här laget är en van årsmötesordförande och som anlitats av Afasiföreningen vid ett flertal tillfällen. Vid hans sida fanns sekreterare Maj-Britt Berglund Nyström.

Roland och Maj-Britt

Alla deltagare fick ett häfte med föreningens verksamhetsberättelse

Ordförande Roland lotsade som brukligt mötesdeltagarna genom föredragningslistan. Bland annat så läste sekreterare Maj-Britt upp föreningens verksamhetsberättelse och kassör Karl-Gerhard Eriksson redovisade föreningens ekonomi och bokslut. När man kom fram till punkten för val av styrelseledamöter gjordes några nyval och till ny ordförande på 1 år valdes Kristina Isberg. Kristina är sedan tidigare engagerad i föreningarna Talknuten och Attention. Kristina presenterade sig för medlemmarna och berättade då även om sin son som har en språkstörning. 

K-G Eriksson redovisar förningens ekonomi och bokslut för verksamhetsåret 2017

Vice ordförande Lars-Erik lämnar över ordförandeklubban till föreningens nya ordförande Kristina Isberg.

I slutet av mötet avtackades Maj Grundberg och Bengt Sjöblom som båda avgår från sitt styrelseuppdrag. Lars-Erik överlämnade en blomsterbukett till Maj och Bengt som tack för deras engagemang.


Maj Grundberg avtackades med en blomma

Bengt Sjöblom avtackades med en blomma

Efter att mötesförhandlingarna avklarats serverades smörgåstårta med en kopp kaffe eller te medan Katarina Nordins Trio underhöll.

Annika Nordström var kvällens lotteriansvarig och höll i både försäljning av lotter samt lotteridragningen.

Fikastund

Annika drar vinnare av kvällens lotteri

Fikastund

Årsmötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta
Text och foto: Maria Häggström26 februari 2018

Medlemsmöte 26/2 2018

I Frälsningsarméns lokaler höll Afasiföreningen medlemsmöte sista måndagen i februari. Till träffen var Tage Andersson från Familjejuridik inbjuden. Tage informerade mötesdeltagarna om bland annat bouppteckning, arvsskifte och testamente. Han berättade även om den relativt nya lagen som handlar om framtidsfullmakt. Lagen ger privatpersoner rätt att teckna en fullmakt som blir giltig när han eller hon på grund av sjukdom eller liknade inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. En fullmakt som alltså utställs för framtida behov.

Ett 20-tal medlemmar besökte mötet och gruppen som planerar medlemsträffarna hade ordnat med kvällens fika som var tunnbrödsrulle och gokaka. Underhållning bjöd Berit Ågren på som både sjöng och spelade dragspel. Även publiken fick vara med och sjunga för den som ville.

Vice ordförande Lars-Erik Dahllöf ledde mötet och i slutet av mötet avtackades Tage och Berit med en blombukett.

Kvällens underhållning bjöd Berit Ågren på

Tage Andersson från familjejuridik

Tage informerar besökarna om bouppteckning, arvsskifte, testamente och framtidsfullmakt

Vice ordförande Lars-Erik Dahllöf

Några av kvällens mötesdeltagare


Text: Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

25 november 2017

Afasidagen 10 oktober 2017

Den 10 oktober firade föreningen Afasidagen i Frälsningsarméns lokaler, Örnsköldsvik.

Föreningen hade till arrangemanget bjudit in några föreläsare från landstinget och kommunen. Strokeläkare Britta E Nilsson och arbetsterapeut Anna-Stina Näslund berättade om stroke och vilka risk- och friskfaktorer som kan påverka om en person insjuknar eller inte. Lyssnarna fick bland annat veta att ålder, kön och ärftlighet kan påverka sjukdomen, men också att livsstilen kan vara en bidragande orsak till om en person blir sjuk eller inte.


Strokeläkare Britta E Nilsson och arbetsterapeut Anna-Stina Näslund

Från kommunen var Karola Lindmark, medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR), inbjuden. Hon berättade om de mål som Örnsköldsviks kommun har när det gäller rehabilitering, samt vad som är på gång inom området de närmaste åren. Karola beskriver utifrån sitt bildspel vad kvalificerad rehabilitering och vardagsrehabilitering är, samt berättar om den kompetensutveckling som sker hos personalen som arbetar på kommunens vård- och omsorgsboenden. Hon berättar att under åren 2017-2018 pågår det en pilotstudie på Bjästagården. Där finns en arbetsterapeut och en sjukgymnast som arbetar med vardagsrehabilitering. På boendet arbetar också personalen med ett hälsofrämjande arbetssätt. Karola menar att där olika professioner arbetar nära varandra så kan man lättare planera, genomföra och följa upp individens vård och omsorg. En utvärdering av pilotstudien kommer när studien är klar.

Karola Lindmark från kommunen

Karola Lindmark och Maj-Britt Berglund Nyström

Under Afasidagen underhölls deltagarna av Lars Lundgren som sjöng och spelade
Lars underhöll med sång och musik


Det bjöds under dagen på lättlunch som bestod av en härlig grönsakssoppa
Enligt tradition lämnades även i år ett diplom över till Årets Afasivän som 2017 tilldelades Ulla Sjölund

Bertil Forslund delade ut diplom till Ulla Sjölund som blev Årets Afasivän

 Som tack för intressanta föreläsningar fick Karola, Britta och Anna-Stina var sin blombukett


Bertil, Karola och K-G Eriksson, kassör i föreningen


Text: Maria Häggström
Foto: Lisbeth Forslund

23 maj 2017

Tisdagsgruppens terminsavslutning 9 maj 2017

Den 9 maj hade Tisdagsgruppen terminsavslutning och ett 30-tal personer samlades.


Under vårterminen har gruppen haft "kulturträffar" sista tisdagen varje månad. Träffarna har haft olika ämnen och denna gång handlade det om kaffets historia. 
Ämnet var "Från böna till kopp"


En grupp från tisdagsträffen med ledning av Barbro Bonnedahl började med att sjunga en sång om kaffe och sedan berättade gruppen om kaffets historia. Genom att muntligt beskriva samt använda planscher med bilder och text fick de som lyssnade en inblick om kaffets väg, från apoteksvara till dagens kaffeförsäljning i affärerna. Åhörarna fick också veta att kaffe idag är världens största dryckesprodukt.

Gruppen berättar om kaffets historia och sjöng en sång om kaffe. Genom tal och planscher blev åhörarna guidade genom kaffets väg från apoteksvara till det kaffe vi idag köper i affärerna.

Man hade också tagit med sig saker från förr, saker som hörde till kaffedrickande och bakning. Bakböcker, kaffekvarnar, äldre porslin och bestick var några av de saker som visades upp. 

Efter den intressanta berättelsen om kaffet blev alla bjudna på ett stort "kafferep" med gott hembakt bröd. Bullar, mjuka kakor, sju sorters småkakor och tårtor dukades fram. Detta gedigna kaffebrödsbord skulle visa hur det kunde se ut förr vid ett "kafferep" VILKEN FEST! Allt smakade mycket gott.

"Kafferep"


Samlingen avslutades med att ledarna från Tisdagsträffen fick var sitt presentkort som tack för den gångna terminen. 

Tisdagsträffens ledare
Text och foto: Lisbeth Forslund

7 maj 2017

Medlemsträff hos Afasiföreningen i Örnsköldsvik

Den 24 april ordnade Afasiföreningen i Örnsköldsvik en medlemsträff, för föreningens medlemmar, på Föreningarnas Hus. Träffen hölls i det trevliga caféet. Denna träff var den andra i ordningen av medlemsträffar. Föreningens ordförande Bertil Forslund började med att hälsa alla välkommen och gjorde en kort resumé av föreningens första medlemsträff som anordnades hösten 2016. Bengt Sjöblom var kvällens konferencier och informerade om kvällens upplägg. Totalt deltog ett 30-tal personer.
Konferencier Bengt Sjöblom
Vi började med att sjunga en hembygdsvisa tillsammans, som är en hyllning till hembygden Örnsköldsvik. Visan är skriven av en Öviksbo som heter Gunnar Sjöberg.
Därefter berättade kvällens gäst, Mats Landgren om sitt hjärtbyte, ett mycket intressant föredrag. Efteråt bjöds det på kaffe/te och smörgås med en go'bit, samt att vi tillsammans sjöng visor ur vårt sånghäfte.
Mats Landgren, kvällens föreläsare
Underhållare för kvällen var Dan Bergkvist och han roade oss med historier och anekdoter av författaren Nicke Sjödin och sjöng sånger som Nicke Sjödin översatt till Röån/Junsele dialekt, även kallad Ångermanländska.
Dan Bergkvist
I slutet av träffen avtackades Mats Landgren och Dan Bergkvist, med vackra blombuketter, för sina framträdanden. Som avslutning på en intressant och mycket trevlig medlemsträff sjöng vi visan - Man ska leva för varandra och ta vara på den tid man har.... 

Text: Maria Häggström  Foto: Lisbeth Forslund

9 mars 2017

Årsmöte 8 mars 2017

Afasiföreningens årsmöte hölls den 8 mars klockan 18.00 i Frälsningsarméns lokaler. Ett 40-tal medlemmar deltog på mötet. Föreningens ordförande Bertil Forslund hälsade alla välkomna för att sedan lämna ordet till Gunnar Bonnedahl. Gunnar höll en minnesstund över de medlemmar som lämnat jordelivet under 2016. Ett ljus tändes för var och en, totalt lästes sju namn upp.


Parentationen leddes av Gunnar och Barbro Bonnedahl

Därefter tog Sören Öberg vid och sjöng sången "Det finns ett ljus".

Efter parentationen fortsatte Sören att sjunga och spela, för de församlade, samt berätta historier. Vi fick alla vara med och sjunga sången "Min hatt den har tre kanter". Sången sjöngs flera gånger och för varje gång plockades ett ord bort och ersattes med rörelser. Sista gången sången sjöngs var det nästan inga ord alls, utan bara gester. Vi lyckades riktigt bra med det.


Sören Öberg på sång och musik


När klockan blivit 18.30 vara det så dags för förhandlingarna. Kvällens ordförande var Roland Näslund och sekreterare Maj-Britt Berglund Nyström. Föredragningslistans punkter prickades av en och en och förhandlingarna tog cirka en timme. Roland och Sören avtackades slutligen med blommor av Lars-Erik Dahlöf.


Kvällens ordförande Roland Näslund och Maj-Britt

Lars-Erik tackar Roland för kvällens ordförandeskap

Därefter avtackades Brita Sandin för det fina arbete som hon gjort i Afasiföreningen under sina 30 år. Brita lämnar därmed styrelseuppdragen, men fortsätter vara delaktig i föreningens arbete. En gåva överlämnades till Brita, bestående av en glasvas och blommor.


Brita har tagit emot en present och blomma. Här är hon tillsammans med Roland Näslund och Ally Dahlöf

Brita Sandin

Efter avtackningarna var de så dags för fika och lotteridragning. Fika ansvariga hade dukat upp med smörgåstårta, kaffe och te. Vi hade en trevlig fikastund och Sören fortsatte att underhålla oss med pianomusik.


Det bjöds på god smörgåstårta till fikat


Årsmötet avslutades med att vi alla sjöng barnbönen "Gud som haver" tillsammans, ackompanjerad av Sören.


Text: Maria Häggström
Foto: Marianne Lundberg
28 februari 2017

Mottagande av Stipendium från Ordenssällskapet W6

Den 22 februari 2017 bjöds delar av Afasiföreningens styrelse in till Ordenssällskapet W6 för att få mottaga ett stipendium på 5000 kronor. Ordenssällskapet W6 hade denna kväll stormöte och där fanns cirka 70 ordensbröder. Afasiföreningens ordförande Bertil Forslund fick under högtidliga former mottaga stipendium av Dekanus Anders Hagström. Även blommor lämnades över. Representanter från styrelsen var Maj-Britt Berglund Nyström, Karl-Gerhard Eriksson, Bertil Forslund och Lisbeth Forslund. Bertil fick också tillfälle att hålla en kort presentation av Afasiföreningens verksamhet för de församlade ordensbröderna.

Bertil presenterar Afasiföreningens verksamhet för ordenssällskapet


Bertil mottar stipendium av Dekanus Anders HagströmText: Maria Häggström
Foto: Leif Pettersson och Lisbeth Forslund